Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA

Andreas Engberg har studerat till civilingenjör och byggnadsarkitekt och har sin arkitektexamen från Lunds Tekniska Högskola, LTH (2010). Utbytesår med främst tekniska studier vid TU Berlin 2008-2009 samt påbyggnadskursen Restaurering vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, KKH (2017-2018).

Andreas driver sedan 2016 firman Arkitekt & Projekt i Värmdö med kontor i Gustavsbergs Hamn och han är sedan 2016 även certifierad som Kontrollansvarig enl. PBL – (KA).

Verksamheten byggdes initialt upp kring om- och tillbyggnader, vilket det har ritats och byggts ett stort antal. Med tiden har verksamheten utvecklats mot att omfatta även nybyggnad av både fritidshus och villor.

Andreas var tidigare anställd som handläggande arkitekt på bland annat Ahrbom & Partner i Stockholm med fokus på projekt inom kvalificerad ombyggnad av såväl flerfamiljshus som av äldre kultur- och kontorsfastigheter.

andreas engberg

andreasengberg.se är en del av Arkitekt & Projekt i Värmdö AB

Andreas Engberg
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0) 8 – 570 290 00